Nejste v tom sami…

Nespavostí a obtížemi se spánkem trpí až jedna třetina dospělé populace České republiky. Neschopnost usnout a noční bdění: každý, kdo trpí nespavostí nebo potížemi se spánkem, by dal cokoliv za to, aby se opravdu dobře vyspal. Léky na spaní však nejsou jediným možným řešením, jak se obtíží se spánkem zbavit.

10 až 15 % těch, kteří trpí nespavostí a obtížemi se spánkem, se obrátí na lékaře. 60 % z nich jsou poté předepsány léky na spaní a po roce je užívá cca polovina, přičemž frekvence užívání se zvyšuje s věkem.

V následující části si přečtete více o tom:

Jak léky na spaní fungují?

Jaké jsou alternativní možnosti?

Jaká jsou rizika užívání léků na spaní?

Jak přesně léky na spaní fungují?

Léky na spaní vždy předepisuje lékař a jsou indikovány jen v případech, kdy nespavost narušuje schopnost běžného denního fungování. Léky na spaní by měly být užívány jen krátce, ne déle než dva týdny, vždy v kombinaci s pravidly spánkové hygieny. Mnozí lidé jsou však přesvědčeni, že bez léků na spaní prostě spát nemohou.

Nespavost a obtíže se spánkem se často vyskytují v souvislosti se stresem, úzkostí a nadměrným psychickým vypětím v každodenním životě. Ti, kteří trpí nespavostí, se často ocitají v bludném kruhu nespavosti, což je také jeden z důvodů, proč jsou na obtíže se spánkem předepisována sedativa.

Léky na spaní jsou označována jako hypnotika. Mohou mít kratší a delší dobu působení. Často mají podobný účinek jako anestetika a narkotika.

Jaká jsou rizika užívání léků na spaní?

Léky na spaní jsou hojně předepisovány a v lékárnách se jedná o žádané přípravky. Není však vhodné užívat hypnotika při mírných obtížích se spánkem, protože jejich užívání s sebou může přinášet i rizika:

Kde je příčina…

Pokud trpíte nespavostí a obtížemi se spánkem, není vhodné ihned začít užívat hypnotika. Příčiny mohou být velmi různé, a proto je důležité k obtížím se spánkem přistupovat individuálně. Velmi často je nespavost spojena se stresem, úzkostmi a chronickou bolestí.

Nedostatečná kvalita spánku

Užívání léků na spaní ještě neznamená kvalitní spánek. Hypnotika mají tlumící účinek a nezajistí plnohodnotné spánkové fáze, které jsou pro kvalitní spánek zásadní.

Vedlejší účinky

Hypnotika mohou mít řadu vedlejších účinků, a to zejména těch krátkodobých. Vzhledem k tomu, že spánek není kvalitní, můžete mít ráno pocit jako při kocovině. Může se objevit únava, malátnost, zhoršené reakce na různé podněty, snížená schopnost paměti a koncentrace, což může zvyšovat riziko úrazu. Dalším negativním vedlejším účinkem může být také podrážděnost, nespecifické bolesti a obtíže s rovnováhou.

Nebezpečí závislosti

Léky na spaní jsou spojovány se vznikem závislosti. Po pár týdnech užívání hypnotik může vzniknout závislost, což může vést ke zvyšování denní dávky. Pokud chcete přestat léky na spaní užívat, nelze přestat najednou, ale je potřeba dávku snižovat postupně. Užívání hypnotik, stejně jako jejich vysazení, je vždy nutné konzultovat s lékařem.

Konzultace s lékařem je nutná zejména proto, že se mohou vyskytnout abstinenční příznaky, mezi které se řadí i nespavost, a pacient se tak ocitá v bludném kruhu nespavosti.

Závěr

Je diskutabilní, zda jsou léky na spaní nejlepší cestou k dobrému spánku. I když jsou účinné, mohou mít celou řadu vážných vedlejších účinků. Z tohoto důvodu jsou léky na spaní vhodné jen po velmi krátkou dobu.

Jaké jsou alternativní možnosti řešení obtíží se spánkem? Základem zdravého spánku je dodržování pravidel spánkové hygieny. Díky deseti tipům spěte lépe!

Jaké jsou alternativy k lékům na spaní?

  • Zamyslete se nad tím, zda dodržujete pravidla spánkové hygieny.

  • Před ulehnutím si najděte čas na zklidnění a relaxaci.

  • V případě obtíží se spánkem navštivte svého praktického lékaře nebo spánkového specialistu (somnologa). Vhodné je zaznamenávat si informace o svém spánku do spánkového deníku nebo využit některou z aplikací pro monitoring spánku.

  • Nezapomeňte, že existují prostředky pro podporu spánku, které jsou přírodního původu a mají méně negativních vedlejších účinků než léky na spaní.