Nemůžete usnout? Probouzíte se náhle uprostřed noci a nemůžete znovu zabrat? Zjistěte příčinu vašich obtíží se spánkem.

Kolik je vám let

Otázka 1/12

Méně než 18
Mezi 18 do 25
Mezi 26 do 34
Mezi 35 do 44
Mezi 45 do 54
Více než 54

Jak přistupují k poruchám spánku odborníci?

Léčba nespavosti začíná v ordinaci praktického lékaře, který zhodnotí stav pacienta, a poté ho může odeslat ke komplexnímu vyšetření do spánkové laboratoře.

Ve spánkové laboratoři proběhne vyšetření činnosti mozku, srdce, plic a svalového napětí během spánku. Zjišťována je také hloubka spánku. Diagnostiky nespavosti se účastní specialisté z mnoha oborů, např. pneumolog, neurolog nebo ORL. Někdy se také pořizuje videozáznam o průběhu spánku, který je následně analyzován.

Proč se přistupuje k vyšetření spánku ve spánkové laboratoři? Komplexní vyšetření odhalí, zda trpíte některou ze spánkových poruch jako je např. spánková apnoe. Některá z vyšetření jsou prováděna i v domácím prostředí.

V některých případech spánková laboratoř žádný zdravotní problém neodhalí. Obtíže se spánkem jsou tak řešeny za pomoci psychoterapie, tzv. kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která pomáhá kontrolovat nebo odstranit negativní myšlenky bránící člověku usnout. Vždy je nutné hledat příčinu a řešení obtíží se spánkem. Důležité je zaměřit se také na dodržování pravidel spánkové hygieny. Nezapomeňte, že prostředí, ve kterém spíte, má zásadní vliv na kvalitu spánku, a proto se zaměřte i na to, zda je kvalitní vaše matrace, která kvalitu spánku ovlivňuje.

 

*Upozornění

Výsledky testu neslouží jako alternativa ke konzultaci s lékařem či lékárníkem. Pokud trpíte obtížemi se spánkem, vždy se obraťte na vašeho praktického lékaře. V některých případech jsou obtíže se spánkem spojeny se zdravotním stavem pacienta, a proto je na místě komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři.